Фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу» в Минске.

Ссылка: https://1prof.by/news/vytoki-krok-da-alimpu/festival-sporta-i-zdorovogo-obraza-zhizni-vytoki-krok-da-alimpu-uzhe-v-minske/